Aktualności | Opłaty | Hodowle | Wystawa - Cat Show | Zarząd | Dokumenty | Uchwały | Przydatne Informacje | Kontakt
Aktualności


DYŻUR WAKACYJNY

W dniach 20 lipca - 31 sierpnia Klub działa w trybie wakacyjnym. Kontakt telefoniczny będzie możliwy wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach 16-18.

Spokojnych wakacji!

 

WYSTAWA KOTÓW 2023

Z przykrością informujemy, że planowana na czerwiec krakowska wystawa kotów nie odbędzie się.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2023 rok

Klubowiczom przypominamy o wymagalności składki członkowskiej za rok 2023 - termin jej płatności to 28 lutego.

Osoby, które nie wpłacą składki w tym terminie (liczy się data wpływu na konto) zostaną automatycznie usunięte z listy członków KKF.
 
Przypominamy o wysokości składki: 115 zł  - w tym ujęta jest opłata za prace społeczne, z której zwolnione są wyłącznie osoby wykonujące prace na rzecz klubu!
Płatności prosimy dokonywać na stałe konto KKF:
 
SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

 

ORGANIZACJA PRACY - przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, że wykonanie dokumentów (rodowody, nostryfikacje, dyplomy) jest zlecane przez KKF dopiero po dokonaniu przez hodowcę opłaty za dokumenty i zaksięgowaniu jej - pod warunkiem, że Hodowca ma opłaconą aktualną składkę członkowską.

Poczta klubowa jest wysyłana nie częściej niż raz w tygodniu.

Tempo realizacji dokumentów uzależnione jest od aktualnego obłożenia pracą Biura Rododowego oraz od sezonu świątecznego bądź urlopowego. Prosimy mieć to na uwadze i uwzględniać w swoich planach.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KKF

Informujemy, że walne zebranie członków Krakowskiego Klubu Felinologicznego odbędzie się 10 lipca 2022 roku. Zaproszenia wraz z wszelkiimi informacje dotyczącymi godziny, miejsca i programu spotkania zostały do Państwa rozesłane droga mailową.

 

4-11. 04 PRZERWA W PRACY KLUBU

Informujemy, że w dniach 4-11 kwietnia Klub będzie nieczynny. Nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego, karty miotu nie będą akceptowane w tym czasie, a na maile odpowiemy po 11 kwietnia.  Przepraszamy za utrudnienia.

 

BADANIA KOTÓW BRYTYJSKICH (BSH, BLH)

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 obowiązywała będzie Uchwała WZC PFF FPL o wprowadzeniu obowiązkowych badań na PKD (wielotorbielowatość nerek) dla kotów ras: brytyjski krótkowłosy i brytyjski długowłosy, dla wszystkich kotów zarejestrowanych w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane.

Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt  jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Wyniki testów muszą zostać upublicznione zgodnie z Art 3.5.1 Regulaminu hodowlanego FIFe.

Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji.

 

ELEKTRONICZNA KARTA MIOTU

Informujemy, że uruchomiona została funkcja elektronicznego zgłaszania miotów. Formularz znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Za jego pośrednictwem można zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL

W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca.

Proces elektronicznego zgłoszenia miotu:

* Hodowca wypełnia kartę miotu
potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL)

* W dokumencie miotu występują 4 strony:
- hodowca,
- klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,
- klub właściciela kocura – ojca,
- Biuro FPL.


Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują maila z krótką informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej. Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu, wszystkie komentarze muszą być opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu. W przypadku gdy Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, zaakceptuje dokument, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania.
W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, hodowca jest powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie.
Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PANLEUKOPENII

 
Od kilku tygodni, za pośrednictwem komunikatorów i mediów społecznościowych, roznosi się wśród hodowców informacja o występujących masowych zachorowaniach na panleukopenię kotów uczestniczących w listopadowych wystawach kotów rasowych w Polsce.
 
Zarząd Felis Polonia wystosował oficjalne pismo, w którym m. in. informuje, co następuje:
"[...]Pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji. Do dnia dzisiejszego na stronie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie został opublikowany żaden komunikat dotyczący wzrostu zachorowań w populacji kotów. Ponadto, w ubiegłym tygodniu Zarząd przesłał zapytanie do Głównego Lekarza Weterynarii celem pozyskania wiedzy w temacie i po otrzymaniu odpowiedzi informacja zostanie przekazana do Państwa.
Żaden portal społecznościowy nie jest i nie powinien być źródłem wiedzy merytorycznej.
Wiarygodnym źródłem wiedzy na temat wzrostu zachorowalności w populacjach zwierząt jest Główny Inspektorat Weterynaryjny, który dane otrzymuje od personelu fachowego z lecznic weterynaryjnych. To weterynarze, na podstawie wyników badań i diagnozy postawionej na bazie wiedzy medycznej mogą być źródłem rzetelnych informacji.[...]"
 
Ze swojej strony Zarząd KKF apeluje o rozsądek w zarówno przyjmowaniu, jak i rozpowszechnianiu informacji, przy jednoczesnym dochowaniu starań by w swoich hodowlach zapewnić najwyższe standardy higieny i profilaktyki, m. in. szczepienia zgodnie ze schematem WSAVA.

 

OPŁATY WYSYŁKOWE DO DOKUMENTÓW

Uprzejmie informujemy, że w trakcie tegorocznego Walnego Zebrania Członków, wzorem innych Klubów, powzięliśmy decyzję o wprowadzeniu opłat za wysyłkę dokumentów. Wprowadzenie opłaty wysyłkowej jest podyktowane drastycznym wzrostem opłat pocztowych.

Celem otrzymania dokumentów hodowlanych i wystawowych należy uiścić stosowną, zgodną z cennikiem opłatę za dokument, dodając do niej opłatę wysyłkową.

Od 1 lipca opłaty wysyłkowe w naszym Klubie wynoszą:

1. Wysyłka dokumentów hodowlanych listem poleconym priorytetowym: 10 zł

2. Wysyłka dokumentów do członków mieszkających za granicą: 20 zł

3. Ponowna wysyłka dokumentów zwróconych przez pocztę: 10 zł

Jednocześnie informujemy, że dokumenty nieopłacone w całości: opłata za dokument(y)+opłata wysyłkowa, nie będą kierowane do realizacji.

 

 

35. i 36. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW

KRAKÓW, 8 - 9 CZERWCA 2019

informacje: / info in english:

http://kkf.info.pl/?s=5,wystawa+-+cat+show

 

 

 

 

UWAGA !

Pragnę przypomnieć, że w dniu 1.07.2018 wchodzi w życie Uchwała WZC PFF FPL o treści:

Uchwała 8/2018:

Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania

kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery

czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu. Kocię nieposiadające

mikroczipu nie otrzyma rodowodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 invitation_eng.pdf

Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie 

 

 •  
 • Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie zaprasza na XXXIII i XXXIV międzynarodową wystawę kotów rasowych 2-3. czerwca 2018

 • XXXIII and XIV International Cat Show in Kraków - for information please see attached file.

 • Miejsce wystawy:
  HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
  Kraków ul. Jana Pawła II 37 

  Adres hali: al. Jana Pawła II 37
  Hala ulokowana jest w głębi (druga linia zabudowy), wzdłuż ulicy prof. Życzkowskiego, za budynkiem Wydziału Mechanicznego. 

  Parking dostępny bezpłatnie przed budynkiem.

  Organizator:
  Krakowski Klub Felinologiczny
  http://www.kkf.info.pl
  e-mail.: kkf.info.pl@gmail.com

  Zaproszeni sędziowie:
  Ms Helene Reiter (DE) all breed
  Ms Olga Komissarova (EE) all breed
  Ms Caroline Stoa (NO) I, II, IVD
  Mr Gerardo Fraga y Guzman (ES) all breed
  Mr Jaroslav Panek (CZ) I, III, IVC

  Organizator zastrzega sobie prawo do korekty składu sędziowskiego. 

  Szef stewardów:Marzena Włodarska ari-gan@wp.pl 

  Program wystawy:
  7:30- 9:00 Przyjęcia kotów w sobotę (8:00-9:00 w niedzielę)
  9:00-9:30 Korekta klas i zmiany kolorów
  9:30- 14:00 Ocena kotów 
  15.00-17:30 Best in show 

  Dyplomy będą wydawane po BIS (zgodnie z Regulaminem wystawowym FIFe, rozdz. I ust.1.15. pkt c) 
  UWAGA! Zmiany klas oraz zmiany kolorów prosimy zgłaszać do sekretariatu do godziny 8:30. 

  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy oraz nie przyjęcia na wystawe bez podania przyczyny.

  Zapewniamy krzesła.

  Opłaty:

  KOTY kl. 1,3,5,7,9,11,12
  1 dzień: 120 zł / 35 eur
  2 dni: 170 zł / 50 eur

  KASTRATKI/KASTRATY (kl. 2,4,6,8,10)
  1 dzień: 110 zł / 25 EUR
  2 dni: 150 zł / 40 EUR

  KOTY DOMOWE/WETERANI
  1 dzień: 80 zł / 20 EUR 
  2 dni: 100 zł / 35 EUR

  MIOTY (min. 3 kocięta)
  1 dzień: 200 zł / 50 EUR
  2 dni: 250 zł / 60 EUR

  PODWÓJNA KLATKA
  1 dzień: 50 zł / 15 EUR
  2 dni: 100 zł / 25 EUR

  USTALENIE KOLORU
  50 zł / 10 EUR

  PŁATNOŚĆ po 21.05.2018 (decyduje data wpływu przelewu) oraz na wystawie 50 ZŁ/HODOWCA, płatne przy przyjęciu na wystawę.

  Przy wpłatach na konto prosimy o podanie nazwiska wystawcy oraz pełnego imienia kota z rodowodu. 

  Numer konta bankowego SMK KKF : 
  SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
  95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

  Formy zgłoszenia:
  elektronicznie: http://kkf.miau.pl
  e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
  listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax: 061 651 7041 

  Uwaga! Po terminie 21.05. 2018 nie ma możliwości wycofania kota z wystawy. Po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe życzenia, co do sędziów oraz umiejscowienia klatek.  Wszystkie życzenia należy umieszczać przy zgłoszeniu on-line w polu „Uwagi”. 
  Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję (Regulamin wystawowy FIFe – rozdz. I ust.1.15. pkt a). Wystawcy zgłaszający kota faksem lub listownie powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

  Wszystkie koty (również kocięta wystawiane w kategorii miot) muszą posiadać chip. 

  Warunki weterynaryjne:
  Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
  2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
  3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 7 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie nie dotyczy.
  4. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki.
  5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

  Warunki wystawy:

  1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
  2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi.
  3. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
  4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).
  5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. 
  6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
  7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

  Chętnych do pracy w charakterze stewardów gorąco zapraszamy 
  Zgłoszenia stewardów na adres mailowy: ari-gan@wp.pl 


  Reklama w katalogu:
  1 strona – 100,00 PLN/25EUR,
  ½ strony – 50,00 PLN/15 EUR,

  •  

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy wszystkim spóźnialskim ,że upływa termin ostateczny wpłat za składki członkowskie za rok 2017. Wszyscy ,którzy nie dokonali wpłaty zostają automatycznie skreśleni z listy hodowców SMK KKF

 

*************************************************************

UWAGA !

Zmiana adresu maila klubu

kkf.info.pl@gmail.com

**************************************************************

 

 

 

Wystawa Kotów Kraków

3-4 czerwca 2017

KRAKOWSKI KLUB FELINOLOGICZNY
zaprasza na 
XXXI I XXXII MIEDZYNARODOWA WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
Miejsce Wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37

zaproszeni sędziowie:

Britta Busse (D) - I, II, III, IV; 
Pia Nyman (FI) -  II, III, IV;
Dorte Kaae (DK) - I, II, III, IV; 
Magdalena Kudra (PL)- I, II, III, IVc;

Ireneusz Pruchniak {PL} - I, II, III, IV                 ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE !
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

UWAGA: Po terminie 21.05.2017 nie ma możliwości wycofania kota z wystawy. Po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe życzenia, co do sędziów oraz umiejscowienia klatek.
Dla wystawców którzy dokonają płatności po 21 maja naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50zł, płatna w trakcie trwania wystawy.

WSZELKIE ŻYCZENIA NALEŻY UMIESZCZAĆ PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE w uwagach.
Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję (Regulamin wystawowy FIFe – rozdz. I ust.1.15. pkt a). Wystawcy zgłaszający kota faxem lub listownie powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.
WSZYSTKIE KOTY (RÓWNIEŻ KOCIĘTA WYSTAWIANE W KATEGORII MIOT) MUSZĄ POSIADAĆ CHIP. 

Pytania w sprawie wystawy prosimy kierować na adres: kkf.info.pl@gmail.com 

FORMY ZGŁOSZENIA: 
elektronicznie: http://kkf.miau.pl
e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax: 061 651 7041

OPŁATY ZA WYSTAWĘ do 21.05.2017:
1 DZIEŃ / 2 DNI 
Koty dorosłe, poza konkurencją 
120,00 PLN / 170,00 PLN
35 EUR / 50 EUR

Kastraty, EC/EP, kocięta kl. 12, młodzież kl.11 
110,00 PLN / 150,00 PLN 
25 EUR / 40 EUR

Weteran, kot domowy 
80,00 PLN / 100,00 PLN 
20 EUR / 35 EUR

Miot (min. 3 kocięta) 
200,00 PLN / 250, PLN
50 EUR / 65 EUR

Podwójna klatka 
50 PLN / 100 PLN
15 EUR / 25 EUR

Ustalenie koloru: 
50,00 PLN
10 EUR

Obsługa płatności po terminie 21.05.2017 oraz na wystawie:
50,00 PLN /HODOWCY

Przy wpłatach na konto prosimy o podanie nazwiska wystawcy oraz pełnego imienia kota z rodowodu. 

Numer konta bankowego SMK KKF : 
SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

UWAGA! Zmiany klas oraz zmiany kolorów prosimy zgłaszać do sekretariatu do godziny 9.00. 

PROGRAM WYSTAWY:
SOBOTA 
08.00-9.30 kontrola weterynaryjna 
09.30 – 10.00 korekty klas i zmiany kolorów
10.00 – 14.00 oceny kotów
15.30 – 17.30 Best in Show i zakończenie wystawy
NIEDZIELA
08.30 – 09.30 kontrola weterynaryjna 
09.30 – 10.00 korekty klas i zmiany kolorów 
10.00 – 14.00 oceny kotów
15.00 – 17.00 Best in Show i zakończenie wystawy 

Dyplomy będą wydawane po BIS (zgodnie z Regulaminem wystawowym FIFe, rozdz. I ust.1.15. pkt c).

WARUNKI WETERYNARYJNE:
1. Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 7 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie nie dotyczy.
4. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki.
5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

WARUNKI WYSTAWY:
1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi.
3. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja(również w przypadku gdy kot został już oceniony).
5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. 
6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Chętnych do pracy w charakterze stewardów gorąco zapraszamy. 
ZGŁOSZENIA STEWARDÓW na adres mailowy: ari-gan@wp.pl z 
Reklama w katalogu / advertising: 1 strona – 80,00 PLN, ½ strony – 50,00 PLN, 1 page –25,00 EUR, ½ page –15,00 EUR 

 

(1)   2   Następne >>  

KRAKOWSKA KOTERIA 6/2019
Numer 6/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-05-31
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 5/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-04-26
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 4/2019
Numer 4/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-03-31
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 3/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już dostępny do pobrania.
2019-02-28
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 2/2019
Numer 2/2019 już dostępny do pobrania
2019-01-31
więcej
POKAZ KOTÓW CHRZANÓW 17.02.2019
Zapraszamy na pokaz kotów, który odbędzie się 17 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Chrzanowie
2019-01-23
więcej
Wystawa Kotów Kraków 2018
Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie zaprasza na XXXIII i XXXIV międzynarodową wystawę kotów rasowych 2-3. czerwca 2018
Miejsce wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37
2018-04-25
UWAGA !
Zmiana adresu maila klubu
kkf.info.pl@gmail.com
2017-07-13
WALNE ZEBRANIE SMK KKF 20.05.2017
Zarząd Klubu SMK KKF zaprasza wszystkich hodowców na coroczne Walne Zebranie członków, które odbędzie się
20 maja 2017
Sala Alpejska
Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
ul.Powroźnicza 6/2 30-307 Kraków

Pierwszy termin: godz.18:00
Drugi termin : godz 18:30


2017-05-04
Wystawa Kotów Kraków 2017
KRAKOWSKI KLUB FELINOLOGICZNY
zaprasza na
XXXI I XXXII MIEDZYNARODOWA WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
3-4 czerwca 2017
Miejsce Wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37
2017-04-03

(1)   2   Następne >>  

Numer 2/2019 już dostępny do pobrania
2019-01-31
więcej
POKAZ KOTÓW CHRZANÓW 17.02.2019
Serdecznie zapraszamy na pokaz kotów, który odbędzie się 17.02 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Chrzanowie
2019-01-23

Aktualności

2019-05-31
KRAKOWSKA KOTERIA 6/2019
Numer 6/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-04-26
KRAKOWSKA KOTERIA 5/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-03-31
KRAKOWSKA KOTERIA 4/2019
Numer 4/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-02-28
KRAKOWSKA KOTERIA 3/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już dostępny do pobrania.


... więcej

2019-01-31
KRAKOWSKA KOTERIA 2/2019
Numer 2/2019 już dostępny do pobrania

... więcej

Znajdź nas na Facebooku