Aktualności | Opłaty | Hodowle | Wystawa - Cat Show | Zarząd | Dokumenty | Uchwały | Przydatne Informacje | Kontakt
Opłaty


Składka członkowska za dany rok płatna jest do 28 lutego danego roku. Hodowcy, którzy nie uiścili składki czlonkowskiej za dany rok nie będą obsługiwani, a żadne dokumenty nie będą na ich rzecz wykonywane. W przypadku braku wpłaty składki po upływie terminu wyznaczonego w pierwszym ponagleniu przez Klub, Hodowca zostanie skreślony z listy członków KKF.

Wykonanie dokumentów (rodowody, nostryfikacje, dyplomy) będzie zlecane przez KKF dopiero po dokonaniu przez hodowcę opłaty za dokumenty i zaksięgowaniu jej.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Wpisowe

koty rasowe, koty domowe 20 PLN/
Składka członkowska (rok) pierwsza osoba / kolejne osoby 100 PLN / 80 PLN
Składka członkowska (1/2 roku) pierwsza osoba / kolejne osoby 50 PLN / 40 PLN
Rejestracja kota   10 PLN
Rodowód do 5 pokoleń   35 PLN
Rodowód powyżej 5 pokoleń   45 PLN
Poprawka w rodowodzie z winy hodowcy 30 PLN
Dyplom   20 PLN
Dokument miotu           -
Skierowanie do krycia           -
Karta krycia           -
Transfer do wszystkich klubów 60 PLN
Nostryfikacja do wszystkich klubów 70 PLN
Przydomek hodowlany   200 PLN
Rodowód miotu pozaregulaminowego  

200 PLN/rodowód (pierwszy miot pozareg. w danej hodowli)

250 PLN/rodowód (drugi miot pozareg. w danej hodowli)

Prace społeczno-użyteczne  

35 PLN

Opłaty wysyłkowe:

wysyłka dokumentów listem poleconym - 10 PLN

wysylka dokumentów do członków mieszkających zagranicą - 20 PLN

ponowna wysyłka dokumentów zwróconych przez pocztę - 16,50 PLN (opłata zawiera koszt zwrotu, przepakowania i ponownej wysyłki dokumentów)

 

Konto bankowe:

SMK-Krakowski Klub Felinologiczny

95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

Aktualności

2019-05-31
KRAKOWSKA KOTERIA 6/2019
Numer 6/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-04-26
KRAKOWSKA KOTERIA 5/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-03-31
KRAKOWSKA KOTERIA 4/2019
Numer 4/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-02-28
KRAKOWSKA KOTERIA 3/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już dostępny do pobrania.


... więcej

2019-01-31
KRAKOWSKA KOTERIA 2/2019
Numer 2/2019 już dostępny do pobrania

... więcej

Znajdź nas na Facebooku